کیسه هوا جانبی عقب
کیسه هوا جانبی عقب
کیسه هوا به عنوان حیاتی ترین آپشن کاربردی در خودرو میباشد در حدی که در حال حاضر در داخل کشور به خودروهایی که فاقد کیسه هوا هستند اجازه شماره گذاری نمیدهند کیسه هوا در قسمت های مختلف خودرو نصب میگردد

1- ایربگ جلو: برای محافظت راننده و سرنشین جلو از برخورد شیشه و داشبورد به کار می رود.

2- ایربگ پرده ای: برای محافظت راکبین از برخورد با قسمتهای کناری مانند درب و ستونها به کار می رود.

3- ایربگ عابر: نوع جدید ایربگ است که برای محافظت از جان عابرین به کار می رود

 

کیسهٔ هوا یک وسیلهٔ ایمنی مدرن در برخی از خودروهاست که در زمان تصادف خودرو پر از باد شده و به شکل بالش بین سرنشین و بدنه خودرو در نقش حفاظی نرم قرار می‌گیرد. برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اگر کمربند ایمنی بسته شود کیسهٔ هوا تا ۸ درصد امکان مرگ سرنشین را می‌کاهد. کیسه‌های هوا هر ساله در حال ارتقا کارایی می‌باشد. امروزه کیسه‌های هوا بعد از برخورد خودرو با موانع سخت در کسری از ثانیه باد شده و بین سر و بدن سرنشینان با اجزاء داخل خودرو حائل می‌شود. در این میان کمربند ایمنی با ایجاد شتاب منفی روی بدن مسافرین، باعث کاهش یافتن ضربه وارده می‌شود.