Fender
Fender
لئو فندر در سال 1940 میلادی در آمریکا کار خود را شروع نمود، پس از مدتی فعالیت در زمینه سازهای موسیقی و سیستم های برقی که در زمینه موسیقی کاربرد دارند (آمپلی و ... )،  فندر فعالیت کمپانی خود را به سمت سیستم های صوتی حرفه ای قابل نصب در خودروها هدایت کرد، پس از آن کمپانی های خودرو سازی مانند فورد و فولکس واگن از برند فندر به عنوان یک سیستم صوتی حرفه ای استفاده میکنند.