موتور Z
موتور Z
روی پاترول‌های سری ۱۶۰ پیشرانه نصب شده شامل چند نمونه مختلف در کشورمان است. پاترول‌های ۲ درب کشورمان دارای موتورهای سری Z نیسان ۲٫۴ لیتری هستند که با تولید در مجموعه مگاموتور، بعدها به طور کامل داخلی شدند. اما روی پاترول‌های ۴ درب پیشرانه‌های نصب شده، در ابتدا موتورهای سری P40 ۴ لیتری بودند که کم کم سر و کله موتورهای ۲٫۴ لیتری ۱۶ سوپاپ کاربراتوری در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ به بعد موسوم به پیکاپی یا رونیزی نیز پیدا شدند و در نهایت در آخرین مدل‌های سال‌های ۱۳۸۲ و تعداد ساخت سال ۱۳۸۳ نمونه‌های بسیار کم، از پیکاپ و نیسان رونیز با پیشرانه‌های ۲٫۴ لیتری با سیستم تزریق سوخت انژکتوری بهره بردند