گارانتی 5 سال
گارانتی 5 سال
طبق گارانتی تا 5 سال سرویسهای لازم برای خودرو به صورت رایگان انجام میشود