رادار ترافیک عقب
رادار ترافیک عقب

سیستم هشدار دنده عقب اعتماد بیشتری را فراهم می آورد زمانیکه شما با شناسایی وسایل نقلیه ای که از فاصله ۵۰ متری در حال نزدیک شدن هستند, قدرت مانور خواهید داشت.

با همراهی یک دوربین دید عقب و یا دوربین دید ۳۶۰ درجه, سیستم هشدار ترافیک تردد عقب, بخشی از یک سیستم ایمنی منسجم خواهد بود.