استارتر ریموت
استارتر ریموت
کی لس استارتر سیستمی است که با نصب آن بر روی خودرو و اتصال آن به دستگاه ردیابی میتوانید خودرو خود را از راه دور و از طریق اپلیکیشن ردیابی روشن کنید.

علاوه بر امکان فوق امکانات دیگری نیز توسط این سیستم برای شما فراهم میگردد از جمله:

استارت خودرو بدون کلید و با فشردن دکمه در داخل خودرو
باز شدن اتوماتیک دربهای خودرو با نزدیک شدن به خودرو
بسته شدن اتوماتیک دربهای خودرو با دور شدن از خودرو