کانورتر 220 ولت
کانورتر 220 ولت
وظیفه کانورتر 220 ولت فراهم کردن استفاده از برق 220 ولت در داخل خودرو میباشد. که برق 12 ولت خودرو را به 220 تبدیل میکند و شما می توانید از وسایل برقی که در منزل استفاد میکنید در داخل خودرو هم استفاده کنید