فیلتر یون منفی
فیلتر یون منفی

کلیه آلاینده ها از قبیل غبار شناور 1 تا 2.5 میکرون ( سرب و آزبست و ...) و ویروس ها و باکتری ها و بوهای بدو گازهای سرطانزای محیط از قبیل فرمالدیید و بنزن و گاز مونوکسید کربن وگازهای دخانیات را حذف و یا اکسیده و یا خنثی و بی اثر و یا تجمیع کرده (رسوب می دهد ) و از ورود به مجاری تنفسی و سیستم گردش خون افراد حساس و خانم های بار دار و سالمند و کودکان و مصدومان شیمیایی جلوگیری می کند