کیا اسپورتیج ، ساده ، 2016

کاربر گرامی، این خودرو فروخته شده